Estetika a neurovědy. K nové knize Terezy Hadravové/ Šárka Lojdová

Přiznávám se, že jsem k četbě knihy Terezy Hadravové Co je nového v estetice? přistupovala se smíšenými pocity. Na jedné straně mě těšilo, že se estetika objevila v tematické řadě bok po boku známějších vědních disciplín jako například biologie, vzdělávání nebo management (ano management), což absolventa estetiky nemůže nepotěšit.  Na straně druhé jsem měla určité obavy týkající se charakteru a určení samotné knihy. Kladla jsem si otázku, zda nebude příliš popularizační a řekněme poplatná laickému čtenáři, čemuž napovídaly názvy podkapitol jako např. „Klaus na koncertě“; „Kýč ve společnosti profesora estetiky“ a v neposlední řadě „Jak na Alzheimera“. Důležitější je samozřejmě jejich obsah, který sice nepřináší návod, jak předejít demenci (pokud ano, pravděpodobně jsem ho zapomněla), ale snaží se konfrontovat estetiku v jejím tradičním pojetí jako filozofické disciplíny s poznatky empirických věd, především neurověd a psychologie. V tomto textu nechci polemizovat s východiskem autorky a tvrdit, že v estetice je nového zcela něco jiného nebo zpochybňovat její dílčí argumenty. Mým cílem je zamyslet se nad tím, komu je kniha Co nového v estetice? určena, respektive, co si z ní může čtenář odnést.

Jak jsem již předestřela, Tereza Hadravová chápe estetiku jako do značné míry hraniční disciplínu, která je obvykle vztahována k humanitním vědám a filozofii. V této knize ji situuje na křižovatku věd empirických a zamýšlí se nad tím, jak estetika dokáže čelit výzvě empirických poznatků a obráceně, jak se empirické vědy mohou vyrovnat s výzvami estetiky. Ve středu úvahy je umělecké dílo a jeho vnímání, přesněji rozdílnosti chápání vnímání umění z hlediska estetiky a z hlediska přírodních věd.  Tento předpoklad se odráží i ve výstavbě knihy, jejíž úvodní kapitoly jsou věnovány spíše filozofické (tradičně estetické) perspektivě, zatímco ve druhé polovině knihy začínají dominovat neurovědy. Zásadní úlohu hraje článek „Pouhé vystavení špatnému umění“ kolektivu autorů utvořeném kolem Aarona Meskina , který stojí na počátku konfrontace neurověd a současné estetiky. Článek byl publikován v kanonickém periodiku British Journal of Aesthetics, a tak je snaha Terezy Hadravové problematizovat jeho východiska a závěry pochopitelná. Přesto, pokud má autorka se svou kritikou pravdu a já se domnívám, že je více než oprávněná, nabízí se otázka, zda by nebylo vhodnější vybrat text, jehož premisy by bylo obtížnější zpochybnit a postavit se tak větší výzvě. Naopak, velice zajímavý je návrh zaměřit se na empirické testování responzí vůči hudbě oproti vytváření „nepřirozených“ situací, ve kterých se proband setkává s uměním výtvarným. Právě ve vztahu k tomuto návrhu se ukazuje, čím může být pohled zvenku, v tomto případě pohled estetika, podnětný pro přírodní vědy. Autorka zde využívá své znalosti jednotlivých druhů umění a jejich specifického vnímání a navrhuje, jak by bylo možné pokusy neurověd lépe zacílit. Zároveň se tímto osvětluje dominance knih o hudební estetice v poznámkovém aparátu.

Nyní mi nezbývá než odpovědět na otázku, kdo si co z knihy Co je nového v estetice? může odnést. Nejprve se zaměřím na laickou veřejnost, tj. na ne-estetiky. Možná se to bude zdát paradoxní, ale komparace estetiky jako filozofické disciplíny se způsobem práce věd empirických činí estetiku do určité míry srozumitelnější, vzhledem k tomu, že jsou výkony přírodních věd často lépe představitelné. Mimoto je kniha doplněna odkazy na další čtení a to nejen knih, ale i blogů. Avšak kniha má co říci i řekněme zkušenějším čtenářům a estetikům. I po osmi letech studia filozofické estetiky  jsem v knize Co je nového v estetice? narazila na řadu podnětných míst, která mě přiměly zamyslet se nad mým vlastním pojetím estetiky tj., nalézt něco nového v „dobře“ známém. Nebo uvědomit si slovy Terezy Hadravové: „jak obohacující může pro oba [tj. pro estetiku i empirické vědy] být zcizující perspektiva odlišného rámce zkoumání.“

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: